free bootstrap builder

EGIDAS spol. s r.o

dovolujeme si Vám představit poradenskou, účetní a daňovou kancelář a podstatný rozsah činností, kterými se zabývá.
Naše   společnost

Společnost EGIDAS spol. s r.o. poskytuje kompletní poradenský servis pro všechny typy podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Služby jsou poskytovány formou vedení účetní a mzdové agendy, poskytováním souvisejícího poradenství - účetní a metodické poradenství, daňové poradenství, provádění rozborů a doporučení v oblasti financí a vnitropodnikového řízení firem. Některé z agend jsou zajišťovány v plném rozsahu formou outsousingu. Princip těchto služeb vychází ze skutečnosti, že vše souvisí se vším, a proto je vždy snaha o komplexní řešení zadaného problému s cílem nalezení nejoptimálnější varianty řešení.

Princip spolupráce

Základní princip spolupráce vychází z toho, že firma garantuje kvalitu i rozsah svých poskytovaných služeb plně v souladu s představami a požadavky klienta. Rozsah spolupráce vychází téměř vždy z individuálních potřeb a konkrétního zadání. Ve vazbě na tyto skutečnosti je pak kalkulována i odměna za poskytované služby.

Služby

Druhá část služeb je zaměřena na samostatné odborné poradenství pro menší, střední i velké společnosti, jenž potřebují vyřešit svůj aktuální problém. Poradenská činnost je prováděna v plném rozsahu a šíři odpovídající v podstatě všem potřebám a požadavkům klientů. Jelikož se mnohdy jedná o specifické oblasti, je poradenství prováděno týmem složeným z interních i externích poradců. Součástí služeb je externí dohled nad vedením účetnictví, podpora při řízení společnosti, posouzení stavu hospodaření a poskytování souvisejících asistenčních služeb. Do této oblasti lze zařadit i auditorské a daňové služby, které jsou zajišťovány spolupracovníky s dlouholetou praxí, zkušenostmi i dostatečným kvalifikačním základem a potřebnými znalostmi.

Historie

Společnost poskytuje služby od roku 1993. Trvale se neustále snaží o zdokonalování a zvyšování rozsahu svých služeb a zejména pak komfortu všech klientů. V neposlední řadě nabízí i informace o všech novinkách v oboru a připravovaných změnách. Organizuje školení a poskytuje specializované konzultace k tématickým okruhům.


Klíčové znaky
Principy spolupráce

Nabízíme široký kompletní podnikatelský servis.
Na základě uzavřené příslušné obchodní smlouvy poskytujeme služby v pravidelných termínech, které jsou plně v souladu s potřebami klienta a českým pravním řádem.
Poskytování služeb probíhá především u klienta nebo v jiném dohodnutém místě.

Klíčové znaky
Disponibilní kapacity společnosti

široký tým pracovníků ze všech oborů poskytovaných služeb
vysoké pracovní nasazení, flexibilita a adaptibilita
vysoká kvalifikace, bohaté zkušenosti a znalosti problémových okruhů
účast v profesních komorách a odborných komisích
dostatečné technické zázemí a organizační zajištění činností
pokrytí poptávky po celém území České republiky
využití jazykových znalostí angličtina, němčina, ruština

Klíčové znaky
Přínosy pro klienta získané využitím externí spolupráce

využití nezávislosti a podpory ve všech řešených otázkách
zohlednění všech možností a jejich dopadů, které nelze pokrýt z vlastních kapacit
komplexní zpracování a podání řešení zohledňující všechny rizika a negativní dopady dané varianty
kontakt a spolupráce s renomovanými poradci a experty, kteří jsou velmi úzce specializovaní na řešení každé části zkoumaného problému
z dlouhodobého hlediska není efektivní využívat vlastní zdroje (projekty revitalizace, kde je nutný speciální dozor nad průběhem projektu, např. v oblasti speciálních výrobních procesů, nezávislý krizový management)

posouzení úpadku korporace, krytí

konzultace
založení obchodní korporace, poskytnutí sídla a zajištění právního a ekonomického servisu

    Copyright (C) EGIDAS 2018